Skip to main content

Auteurs Vietnamiens: Nguyen Du

Nguyễn Du (阮攸, 1766-1820, pseudonymes Tố Như et Thanh Hiên) est un poète vietnamien célèbre et apprécié qui écrivit en chữ nôm, l'ancienne écriture du Viêt Nam. Il est surtout connu pour son poème d'amour le Kim Vân Kiều (金雲翹, en chu nom), adaptation d'une épopée chinoise, Chants douloureux d'une malheureuse destinée.

Nguyen Du est né en 1766 dans le nord de l'actuel Viêt Nam au village de Tiên Điền, dans le district du Nghi Xuân et la province de Nghệ Tĩnh. Son père, Nguyễn Nghiễm (Nguyễn Nghiễm avait vingt-et-un enfants et Nguyễn Du est le septième), est un mandarin, ex-premier ministre sous la dynastie Lê et sa mère, Trần Thị Tần, est la troisième femme de Nguyễn Nghiễm. Il perd son père lorsqu'il a 10 ans et sa mère trois ans plus tard. Il vit presque toute son adolescence chez son frère Nguyễn Khản, et plus tard chez son beau-frère Đoàn Nguyễn Tuấn.

En 1802, il obtient un poste militaire sous la dynastie Nguyen qu'il rallie à contre-cœur et il est promu ambassadeur en Chine en 1813.
 

Ses Œuvres: 

  • Kim-Vân-Kiêu est le plus célèbre et fait partie des classiques du cursus de littérature vietnamienne*.
Le reste de son œuvre contient entre autres : 
  • Thanh Hiên thi tập (recueil poétique de Thanh Hien), 
  • Nam Trung Tạp Ngâm et 
  • Bắc Hành Tạp Lục.
  • Le Guitariste de la Cité du dragon, 1813 (à propos du temps qui passe)

*Voici les six premiers vers de son poème le plus célèbre (Kim Van Kieu) :

    Trăm năm trong cõi người ta,
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
    Trải qua một cuộc bể dâu,
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
    Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Traduction française

    Cent ans, dans ce cours laps de temps qu'est la vie d'un Homme,
    Le Talent et le Destin sont balancés dans une lutte amère.
    Les océans se changent en champs de mûres,
    Une vue désolée.
    Plus de dons, moins de chances, telle est la loi de la Nature,
    Et le ciel bleu est connu comme étant jaloux des joues roses.


(Source: Wikipedia)


Liens utiles en vietnamien:

  • http://www.hocxa.com/VanHoc/NguyenDu/NDu_TruyenKimVanKieu_DQHam.phpAbout YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …