Skip to main content

Vietnamese Authors: Anh Tho Andres, Back to Square One - In the Mood for Love and Laughter

Back to Square One, Anh Tho Andres, Authorhouse (2014)

In the Mood for Love and Laughter

I am in the mood for love and true, I am looking for all signs of love everywhere around me, and all I find is full of love. The music I am listening, the view out of my window, the phone calls from my friends, a message from my daughter, the wishes of all my friends for a Happy Chinese New Year, the pile of texts to be corrected, the encouragement I got for my writings, the assignments I need to deliver in class, and even the coming exams...

Is it the spirit of the New Year that brings so much Joy in me, or is it the feeling to be loved and the mood to be in love...

The sun is shining outside the window by a friend's house where I am invited. The view of the Pre-Alpes Fribourgeoises, the blue sky, the snow-white summit in the sunshine, the beautiful music brings me back to many episodes of my life: Vivaldi, Berlioz, Bach, Chopin, Dvorak, Grieg, Mozart, then later Yanni, Oddfield, Haindling, Chris de Burgh, Udo Jürgens, Nena, Schiller, Silly, Enigma... All have accompanied me in various stages of my journey.

I am discovering Peter Green while writing this piece, beautiful. I wish I could play like him. Of course, it is only a dream. But what is life without dreams, and what is life without dreams of love...

There is a beautiful French poem on Love and Dream, which I wish to share with you all:ON M'A DIT UN JOUR...


On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, 
Elles passent en un instant comme fanent les roses. 
On me dit que le temps qui glisse est un salaud 
Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux 

Pourtant quelqu'un m'a dit... 
Que tu m'aimais encore, 
C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. 

Serais ce possible alors ? 


On me dit que le destin se moque bien de nous 
Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout 
Parait qu'le bonheur est à portée de main, 
Alors on tend la main et on se retrouve fou 

Pourtant quelqu'un m'a dit ... 

Mais qui est ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? 
Je ne me souviens plus c'était tard dans la nuit, 
J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits 
"Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que j'vous l'ai dit" 

Tu vois quelqu'un m'a dit... 
Que tu m'aimais encore, me l'a t'on vraiment dit... 
Que tu m'aimais encore, serais ce possible alors ? 

On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, 
Elles passent en un instant comme fanent les roses 
On me dit que le temps qui glisse est un salaud 
Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux, 

Pourtant quelqu'un m'a dit que...

I do not want to give a face to my love,
I do not want to give a name to my love,
I do not want to give a voice to my love,
I just imagine HE is somewhere waiting for ME.
I believe our path will cross some day, and that HE will say :

"I LOVE YOU,

and I want to make you happy for the rest of our life"

I want to believe that it's YOU the Love I am waiting for, 

I want to believe that you have NEVER left me,

I want to believe that your love will last FOREVER,

I want to believe ...


For ALL who want to love me, 

For YOU who want to love me FOREVER


HAPPY CHINESE NEW YEAR OF THE DRAGON


Xuân Nhâm Thin, 23 January 2012

Original Title in English : Back to Square One 
By Author: Anh Tho Andres
Vietnamese Translation by YourVietBooks Team (coming up)
http://www.facebook.com/YOURVIETYourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...
Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…