Jul 15, 2014

Vietnamese translation of Best Asian Authors


 •  AQ,   chính truyện,  阿Q正传, Lỗ Tấn , 1921
 •  Gia đình,  家, Ba Kim,  1933
 •  Nửa đêm,  子夜 , Mao Thuẫn,  1933
 •  Lôi vũ,  雷雨, Tào Ngu,  1933
 •  Xứ tuyết,  雪国 –, Yukiguni Yasunari Kawabata,  1935
 •  Kim Các Tự,  金 阁 寺 - Kinkaku-ji Yukio Mishima
 •  Tiếu ngạo giang hồ,  笑傲江湖, Kim Dung,  1967
 •  Totto Chan - Cô bé bên cửa sổ,  窓ぎわのトットちゃん, Tetsuko Kuroyanagi , 1981
 •  Rừng Nauy,  ノルウェイの森 ,  Murakami Haruki , 1987
 •  Linh Sơn,  靈山, Cao Hành Kiện,  1990
 •  Đàn hương hình,  檀香刑, Mạc Ngôn,  2001
 •  Tôtem sói,  狼图腾, Khương Nhung,  2004


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us