Skip to main content

108 Best Foreign Authors : Rudyard KiplingOriginal Title in English: The Works of Rudyard Kipling: One Volume Edition

Author: Rudyard Kipling

The Project Gutenberg EBook of The Works of Rudyard Kipling: One Volume

Edition, by Rudyard Kipling, 
Released on September, 2000 [Etext #2334], Last Updated: April 15, 2013, Language: English, Produced by David Reed and David Widger

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK WORKS OF KIPLING ***

Read ONLINE : http://www.gutenberg.org/files/2334/2334-h/2334-h.htm

Download ebook: http://www.gutenberg.org/ebooks/8147

About the Author: 

 1. Joseph Rudyard Kipling was an English short-story writer, poet, and novelist. He wrote tales and poems of British soldiers in India and stories for children. Wikipedia
 2. BornDecember 30, 1865, Mumbai, India
 3. DiedJanuary 18, 1936, London, United Kingdom

His works:

This collection contained the short story The Man Who Would Be King
This collection contained the short story Baa Baa, Black Sheep
 • Life's Handicap (1891)
 • American Notes (1891, non-fiction)
 • Barrack-Room Ballads (1892, poetry)
 • Many Inventions (1893)
 • The Jungle Book (1894)
  • "Mowgli's Brothers" (M) (short story)
  • "Hunting-Song of the Seeonee Pack" (poem)
  • "Kaa's Hunting" (M) (short story)
  • "Road-Song of the Bandar-Log" (poem)
  • "Tiger! Tiger!" (M) (short story)
  • "Mowgli's Song That He Sang at the Council Rock When He Danced on Shere Khan's Hide" (poem)
  • "The White Seal" (short story)
  • "Lukannon" (poem)
  • "Rikki-Tikki-Tavi" (short story)
  • "Darzee's Chaunt (Sung in Honour of Rikki-Tikki-Tavi)" (poem)
  • "Toomai of the Elephants" (short story)
  • "Shiv and the Grasshopper (The Song That Toomai's Mother Sang to the Baby)" (poem)
  • "Her Majesty's Servants" (originally titled "Servants of the Queen") (short story)
  • "Parade-Song of the Camp Animals" (poem)

 • The Second Jungle Book (1895)
  • "How Fear Came" (M) (short story)
  • "The Law of the Jungle" (poem)
  • "The Miracle of Purun Bhagat" (short story)
  • "A Song of Kabir" (poem)
  • "Letting in the Jungle" (M) (short story)
  • "Mowgli's Song Against People" (poem)
  • "The Undertakers" (short story)
  • "A Ripple Song" (poem)
  • "The King's Ankus" (M) (short story)
  • "The Song of the Little Hunter" (poem)
  • "Quiquern" (short story)
  • "'Angutivaun Taina'" (poem)
  • "Red Dog" (M) (short story)
  • "Chil's Song" (poem)
  • "The Spring Running" (M) (short story)
  • "The Outsong" (poem)

 • The Naulahka – A story of West and East (1892)
 • The Seven Seas (1896, poetry)
 • The Day's Work (1898)
 • A Fleet in Being (1898)
 • Stalky & Co. (1899)
 • From Sea to Sea – Letters of Travel (1899, non-fiction)
 • The Five Nations (1903, poetry)
 • Just So Stories for Little Children (1902)
  • "How the Whale Got His Throat"
  • "How the Camel Got His Hump"
  • "How the Rhinoceros Got His Skin"
  • "How the Leopard Got His Spots"
  • "The Elephant's Child"
  • "The Sing-Song of Old Man Kangaroo"
  • "The Beginning of the Armadillos"
  • "How the First Letter Was Written"
  • "How the Alphabet Was Made"
  • "The Crab That Played With the Sea"
  • "The Cat That Walked by Himself"
  • "The Butterfly That Stamped"
 • Traffics and Discoveries (1904, 24 collected short stories)
 • With the Night Mail (1905, A Story of 2000 A.D., together with extracts from the magazine in which it appeared)
 • Puck of Pook's Hill (1906)
 • The Brushwood Boy (1907)
 • Actions and Reactions (1909)
 • A Song of the English (1909) with W. Heath Robinson (illustrator)
 • Rewards and Fairies (1910)
 • A History of England (1911, non-fiction) with Charles Robert Leslie Fletcher
 • Songs from Books (1912)
 • As Easy as A.B.C. (1912, Science-fiction short story)
 • The Fringes of the Fleet (1915, non-fiction)
 • Sea Warfare (1916, non-fiction)
 • A Diversity of Creatures (1917)
 • The Years Between (1919, poetry)
 • Land and Sea Tales for Scouts and Guides (1923)
 • The Irish Guards in the Great War (1923, non-fiction)
 • Debits and Credits (1926)
 • A Book of Words (1928, non-fiction)
 • Thy Servant a Dog (1930)
 • Limits and Renewals (1932)
 • Tales of India: the Windermere Series (1935)
 • Something of Myself (1937, autobiography)
 • The Muse among the Motors (poetry)

Novels


(Source: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling_bibliography)


YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …