Skip to main content

IR Literature: VIETNAM VIEWED BY WTO

Đánh giá chính sách thương mại Việt Nam từ quan điểm WTO


28-9-2013 (VF) — Việt Nam gia nhập WTO đầu năm 2007. Đã sắp 7 năm, và việc đánh giá cũng là theo lệ. Tuy nhiên, đánh giá tới 183 trang (toàn thể) vẫn có nhiều điểm đáng chú ý.
Môi trường kinh tế
1. Cải cách kinh tế và chính trị (Đổi Mới) đã chuyển biến VN từ một trong những nước nghèo nhất thế giới thành quốc gia thu nhập trung bình ở bảng dưới; và từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang định hướng kinh tế thị trường thông qua hòa nhập từ từ vào hệ thống đầu tư và thương mại toàn cầu.
Tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thương mại trở thành bộ phận gắn kết của cải cách cấu trúc, góp phần cải thiện sức cạnh tranh cũng như tăng trưởng dựa vào xuất khẩu.
Mặc dù Việt Nam có mức độ phát triển kinh tế nhanh, sức cạnh tranh quốc tế dường như đang bị đe dọa trong những năm gần đây. Cụ thể hơn, bất kể năng suất lao động tăng ở mức nào, đóng góp của TFP vào tăng trưởng nền kinh tế đang suy giảm nhanh.
Read more on 
http://www.vietfin.net/danh-gia-chinh-sach-thuong-mai-viet-nam-tu-quan-diem-wto/About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series

Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này: https://form.jotformeu.com/61101612928347
Xin cám ơn.
Anh Thơ Andres
Globethics Publications | Focus Series
Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese:

Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012) 
Benoît Girardin
ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5

" This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and how. He presents practical cases and o…