Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2015

Vietnam Studies: Bibliography for Online Course

VIETNAM EXPERIENCEBibliography for Online Course 1999
Compiled and Revised by Dr. Ernest Bolt and Amanda Garrett

May 1999

Click on the links to review the bibliography for each category.

Note: Most of the books in this bibliography are available in University of Richmond's Boatwright Memorial Library. Library of Congress call numbers are furnished for most titles and should be the same at the libraries at Centenary and Rollins. Out of Print (OP) books are being searched for availability. Books listed as On Order may become available at Richmond during this term.
1Historical Perspective: Overview of Vietnam's History, Geography, and Agrarian Society

17The Final Stages, 1973-1975: Watergate and Aftermath, Final Battles, and the Fall of Saigon

2Vietnam under French Colonialism

18Indochina Since 1975: More Vietnam Wars and Unification Experiences

3Ho Chi Minh and Indochinese Communism

19The U.S. and the Socialist Republic of Vietnam Since 1975

4The First Vietnam War: Containment and the Root…

GT Bài Viết: Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học

Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học [Nhân Đọc Những Bài Viết Về Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh*] Trần Chung Ngọc (Trich bai duoi link sau http://sachhiem.net/TCN/TCNkh/TCNkh14.php)

Đến đây chúng ta cần trích dẫn quan niệm của một khoa học gia trở thành một tu sĩ Phật Giáo, Matthieu Ricard, và của một Phật tử cũng là một khoa học gia, Giáo sư Vật Lý Các Thiên Thể (Astrophysicist) Trịnh Xuân Thuận trong cuốn The Quantum and the Lotus, trang 16:
Matthieu Ricard:
Một số nhà khoa học cho rằng công việc của họ hoàn toàn chỉ là tìm hiểu và khám phá, và họ không có trách nhiệm gì về việc sử dụng những phát minh của họ. Một lập trường như vậy chỉ là sự nhận thức sai lầm, chủ tâm mù quáng, hay tệ hơn nữa, hoàn toàn bất lương. Kiến thức đưa tới quyền lực, và quyền lực đòi hỏi một ý niệm về trách nhiệm và một ý tưởng là chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những hành động của chúng ta.
(Some scientists think that their work consists entirely of exploring and discoveri…

[Doko.VN] Documentary on the Cold War_ Cuộc chiến tranh lạnh

(Source: Uploaded on Nov 18, 2011) https://www.youtube.com/watch?v=yPKA1q5rbKM Video dohttp://www.doko.vn/sưu tập https://www.facebook.com/dokocommunity


- Chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/chien-tra...
- Trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/trat-tu-t...
- Liên Hợp Quốc sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/lien-hop-...
- Quan hệ TRUNG - NGA sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/quan-he-t...
- Biểu hiện của việc kết thúc chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/bieu-hien...
- Lịch sử QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH
http://www.doko.vn/tai-lieu/lich-su-q...
- Mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/mau-thuan...
- Cuộc Chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai (1947 -- 1989)
http://www.doko.vn/luan-van/cuoc-chie...
- Chiến lược chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/chien-luo...
- Liên minh an ninh Mỹ - Nhật trong chiến tranh …