Jun 6, 2015

Books in Vietnamese: Kỷ yếu hội thảo ASEAN-EU lần thứ 3

Kỷ yếu hội thảo ASEAN-EU lần thứ 3

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo ASEAN-EU lần thứ 3 - Xây dựng cộng đồng, 
               quan hệ song phương / Hai khu vực và ngoại giao kinh tế
Năm xuất bản: 2011
GPXB: Số 584-2011/CXB/8-75/ThG ngày 13 tháng 6 năm 2011
Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
Khổ sách: 15,5 x 22,5 cm
Số trang: 448
Do Học viện Ngoại giao, Viện nghiên cứu châu Âu Đại học Tự do Bruxelles, 
Phái đoàn Đại diện Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 9-10 tháng 12 năm 2010 với sự hỗ trợ của các Đại sứ quán Hung-ga-ri, Tây Ban Nha và Bỉ tại Việt Nam

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us