Skip to main content

[Doko.VN] Documentary on the Cold War_ Cuộc chiến tranh lạnh(Source: Uploaded on Nov 18, 2011)
https://www.youtube.com/watch?v=yPKA1q5rbKM
Video do http://www.doko.vn/ sưu tập- Chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/chien-tra...
- Trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/trat-tu-t...
- Liên Hợp Quốc sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/lien-hop-...
- Quan hệ TRUNG - NGA sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/quan-he-t...
- Biểu hiện của việc kết thúc chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/bieu-hien...
- Lịch sử QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH
http://www.doko.vn/tai-lieu/lich-su-q...
- Mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/mau-thuan...
- Cuộc Chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai (1947 -- 1989)
http://www.doko.vn/luan-van/cuoc-chie...
- Chiến lược chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/chien-luo...
- Liên minh an ninh Mỹ - Nhật trong chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/lien-minh...
- Chuyển động của quan hệ Nga - Mỹ sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/chuyen-do...
- Sự ra đời của hai khối quân sự lớn nhất NATO và VACSAVA trong chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/su-ra-doi...
- Nhật Bản trong quan hệ với các nưước khu vực Đông Bắc á thời kỳ sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/nhat-ban-...
- Sự đối đầu Xô- Mỹ thông qua việc giải quyết vấn đề Đức trong Chiến tranh lạnh.
http://www.doko.vn/luan-van/su-doi-da...
- vì sao chiến tranh lạnh lại xảy ra
http://www.doko.vn/luan-van/vi-sao-ch...
- Quan hệ Việt Nam -- Trung Quốc sau chiến tranh lạnh. Thực trạng và triển vọng
http://www.doko.vn/luan-van/quan-he-v...
- Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay
http://www.doko.vn/luan-van/lich-su-q...
- Cạnh tranh Trung-Nhật tại khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/canh-tran...
- Sự vận động của quan hệ Nga- Mỹ sau chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của quan hệ đó đến Việt Nam
http://www.doko.vn/luan-van/su-van-do...
- Tập trung vào quan hệ Việt Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay
http://www.doko.vn/luan-van/tap-trung...
- vị trí của Liên minh châu Âu trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh lạnh đến nay
http://www.doko.vn/luan-van/vi-tri-cu...
- Sự thay đổi cấu trúc sức mạnh của hệ thống quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/su-thay-d...
- Mục Tiêu Và Sự Điều Chính Sách Đối Ngoại của Mỹ Sau Chiến Tranh Lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/muc-tieu-...
- Đặc thù của các quốc gia Đông Âu sau chiến tranh lạnh, vai trò của nó trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam và ngược lại vai trò của Việt Nam trong chiến lược đối ngoại của Đông Âu
http://www.doko.vn/luan-van/dac-thu-c...
- các nhân tố tác động đến quan hệ Nga -- Eu sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/cac-nhan-...
- Qúa trình tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Mĩ ở các nước thuộc SNG thời kì sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/qua-trinh... About YourVietbooks.com YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...

Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Radio Saigon

Hi All,

I just discover this radio station, broadcasting from Houston in Vietnamese. Here are some highlights of their news.

Radio Saigon is a broadcasting center that distributes programs to multiple stations in the Vietnamese community including Houston, Dallas, Northern California, and Southern California.
RSH 900AM KREH, the first station of Radio Saigon, is the leading Vietnamese radio station in Houston, TX since 1999. Radio Saigon provides original and informative programs covering issues on all aspects of life; diverse daily and weekend hosts; guest experts and celebrities appealing to all age groups; veteran journalists with established reputation; and traditional values combined with modern vision. News and Information Good morning, Houston!SportsFinanceScienceMedicineEntertainment Headline NewsTraffic & WeatherTalk Shows Youth TalkLaw & LifeHeath & LifeUs WOMENVoters' ForumThe Car & YouBusiness ForumPolitics and YouLove and FamilyHome ImprovementSafety & th…