Skip to main content

[Doko.VN] Documentary on the Cold War_ Cuộc chiến tranh lạnh(Source: Uploaded on Nov 18, 2011)
https://www.youtube.com/watch?v=yPKA1q5rbKM
Video do http://www.doko.vn/ sưu tập- Chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/chien-tra...
- Trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/trat-tu-t...
- Liên Hợp Quốc sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/lien-hop-...
- Quan hệ TRUNG - NGA sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/quan-he-t...
- Biểu hiện của việc kết thúc chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/bieu-hien...
- Lịch sử QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH
http://www.doko.vn/tai-lieu/lich-su-q...
- Mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/mau-thuan...
- Cuộc Chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai (1947 -- 1989)
http://www.doko.vn/luan-van/cuoc-chie...
- Chiến lược chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/chien-luo...
- Liên minh an ninh Mỹ - Nhật trong chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/lien-minh...
- Chuyển động của quan hệ Nga - Mỹ sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/chuyen-do...
- Sự ra đời của hai khối quân sự lớn nhất NATO và VACSAVA trong chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/tai-lieu/su-ra-doi...
- Nhật Bản trong quan hệ với các nưước khu vực Đông Bắc á thời kỳ sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/nhat-ban-...
- Sự đối đầu Xô- Mỹ thông qua việc giải quyết vấn đề Đức trong Chiến tranh lạnh.
http://www.doko.vn/luan-van/su-doi-da...
- vì sao chiến tranh lạnh lại xảy ra
http://www.doko.vn/luan-van/vi-sao-ch...
- Quan hệ Việt Nam -- Trung Quốc sau chiến tranh lạnh. Thực trạng và triển vọng
http://www.doko.vn/luan-van/quan-he-v...
- Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay
http://www.doko.vn/luan-van/lich-su-q...
- Cạnh tranh Trung-Nhật tại khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/canh-tran...
- Sự vận động của quan hệ Nga- Mỹ sau chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của quan hệ đó đến Việt Nam
http://www.doko.vn/luan-van/su-van-do...
- Tập trung vào quan hệ Việt Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay
http://www.doko.vn/luan-van/tap-trung...
- vị trí của Liên minh châu Âu trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh lạnh đến nay
http://www.doko.vn/luan-van/vi-tri-cu...
- Sự thay đổi cấu trúc sức mạnh của hệ thống quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/su-thay-d...
- Mục Tiêu Và Sự Điều Chính Sách Đối Ngoại của Mỹ Sau Chiến Tranh Lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/muc-tieu-...
- Đặc thù của các quốc gia Đông Âu sau chiến tranh lạnh, vai trò của nó trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam và ngược lại vai trò của Việt Nam trong chiến lược đối ngoại của Đông Âu
http://www.doko.vn/luan-van/dac-thu-c...
- các nhân tố tác động đến quan hệ Nga -- Eu sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/cac-nhan-...
- Qúa trình tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Mĩ ở các nước thuộc SNG thời kì sau chiến tranh lạnh
http://www.doko.vn/luan-van/qua-trinh... About YourVietbooks.com YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...

Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…