Skip to main content

GT Sách: Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới

Original title in Vietnamese: Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới (VNTTCLQTM) được ấn hành lần đầu vào tháng 4-1995. Trong lần tái bản thứ hai năm 2005, sách đã được giới thiệu tại Houston, Texas (tháng 4-2005) do Báo Luật pháp & Đời sống tổ chức và ở Orange County, California (tháng 5-2006) do một số luật sư, văn nghệ sĩ tổ chức, trong một buổi sinh hoạt chủ đề “Việt Nam Con Đường Chúng Ta Đi”. 

Tại Houston tài liệu này đã được Gs.Tạ Văn Tài, nguyên Giáo sư các trường Luật Việt Nam trước 30-4-1975, hiện là luật sư hành nghề tại Hoa Kỳ, và Nhà truyền thông Lê Văn giới thiệu. Tại Orange County tài liệu này đã được các Luật sư Lâm Lễ Trinh, Nguyễn Phương Minh (Đỗ Thái Nhiên), Trần Sơn Hà, học giả Trần Phong Vũ và giáo sư Thi sĩ Thái Anh Duy lần lượt giới thiệu.
Xin vào Web Site của Câu Lạc Bộ Luật Khoa: luatkhoavietnam.com, mục “Diễn đàn”, tiểu mục “Tác giả-Tác phẩm” để đọc toàn tác phẩm; và vào Tiểu mục “Hội luận-Phỏng vấn”để nghe Đài VOA phỏng vấn tác giả đã phát thanh về Việt Nam vào tháng 5 năm 1995 nhân dịp ra mắt VNTTCLQTM lần đầu tại Houston, Texas, Hoa Kỳ (tháng 4-1995).
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Read the whole article under this link: http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-da-va-dang-di-ve-dau/2826262.html

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…
Here is a short list of books I read between 2009-2010
Author's Biographies Smith, Adam, encyclopedia article about the author <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Adam+Smith>Austen, Jane, Pride and Prejudice, on SparkNotes <http://www.sparknotes.com/lit/pride/>Henry Maine, encyclopedia article about the author<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Henry+Maine>Karl Marx, encyclopedia article about the author Karl Marx<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Karl+Marx>Durkheim: encyclopedia article about the author<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Durkheim>Max Weber, encyclopedia article about the author <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Max+Weber>


Books on History-Biography Bartholomew-feis, Dixee R, The Oss and Ho Chi Minh: Unexpected Allies in the War Against Japan. University Press of Kansas, 2009. Berman, Larry. Perfect Spy: The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter and Vietnamese Communist …