Skip to main content

Project on Vietnamese Encyclopedia - Xây dựng đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Xây dựng đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
Xây dựng đề án biên soạn Bách khoa thư Việt Nam
Hội thảo
Biên soạn từ điển
19/10/2012 - 01/01/2024
Thành phố HCM

Ngày 19-10-2012, tại trường Đại học Lao động Xã hội, TP Hồ Chí Minh, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về xây dụng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Hội nghị có hơn 100 GS, PGS, TS đầu ngành trong lĩnh vực khoa học, xã hội ngôn ngữ từ Đà nẵng trở vào cùng tham dự và đóng góp ý kiến xây dựng đề án.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định: Việt Nam hiện nay là một nước đang trên đường Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì vậy nhu cầu cần phải có Bách khoa toàn thư đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó là công cụ thiết yếu, góp phần nâng cao kiến thức cho nhân dân một cách tích cực và hiệu quả.

Trong lịch sử, Việt Nam đã có nền văn hóa văn minh, phong phú và nhiều bản sắc. Hai bộ sách " Vân đài loại ngữ" của Lê Quý Đôn ( cuối thế kỷ XVIII) và "Lịch triều hiến chương loại chí" của Phan Huy Chú ( đầu thế kỷ XIX) có thể xem là những bộ sách Bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiêm, trong hoàn cảnh hiện nay, những bộ sách như thế vẫn chưa thể đáp ứng được so với nhu cầu của nhân dân. Ngoài ra, trên thế giới, các nước đều biên soạn những bộ Bách khoa toàn thư hiện đại để phục vụ cho phát triển của đất nước, thậm chí, nhiều quốc gia còn có Bách khoa thư cho mỗi ngành, lĩnh vực riêng của mình.

Theo đề án, dự kiến Bộ Bách khoa thư sẽ gồm 73 ngành khoa học được thực hiện trên 36 quyển đề cập đến tất cả các lĩnh vực của xã hội.

Theo lộ trình, Bộ Bách khoa sẽ được thực hiện trong thời gian 12 năm, trong đó chia thành hai giai đoạn 2012-2022 và 2022-2024 với sự tham gia của khoảng 2.000 nhà khoa học trên cả nước

------------------


Thảo luận Đề án biên soạn "Bách khoa Toàn thư Việt Nam" (Chinhphu.vn) - Ngày 16/10, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tổ chức hội thảo “Xây dựng Đề án biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam”.

Việc xây dựng bộ "Bách khoa Toàn thư Việt Nam" để giới thiệu những tri thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ Việt Nam xưa và nay.

PGS.TS Phạm Hùng Việt, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam khẳng định "Bách khoa Toàn thư Việt Nam" phản ánh sự phát triển của đất nước. Để có thể phát huy một cách tối ưu nội lực, xác định được con đường phát triển hợp lý nhất cho mỗi quốc gia, trước hết cần phải hiểu thật rõ, đầy đủ và toàn diện về chính đất nước của mình.

Qua Bách khoa toàn thư nói chung, trình độ phát triển của mỗi quốc gia sẽ được phản ánh một cách khá chân thực, đầy đủ.

"Bách khoa toàn thư Việt Nam" phản ánh sự phát triển của các khu vực, cộng đồng, góp phần nâng cao tri thức, là công cụ tự học cho mọi thành viên trong xã hội. Vì thế, trình độ tri thức của các thành viên trong xã hội sẽ phụ thuộc trực tiếp vào sự phát triển của hệ thống Bách khoa toàn thư đang được phổ biến trong xã hội.

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu cho rằng Đề án biên soạn "Bách khoa Toàn thư Việt Nam" cần phải được làm rõ hơn một số nội dung; bổ sung, chỉnh sửa một số vấn đề cho phù hợp để đảm bảo tiến độ và thành công.

Nhiều nhà khoa học khẳng định để biên soạn đồng thời các tập của bộ "Bách khoa Toàn thư Việt Nam", vừa rút ngắn được thời gian biên soạn, vừa sớm có Bách khoa thư của các ngành và liên ngành thì phương thức được lựa chọn cho việc biên soạn là theo phương thức biên soạn phân quyền. Các quyển theo ngành và liên ngành sẽ được biên soạn đồng thời, sau khi đã có sự thống nhất về cấu trúc chung của bộ "Bách khoa Toàn thư Việt Nam".

GS.TSKH Trịnh Xuân Hoài, Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học, cho biết, để công việc được tiến hành thuận lợi, đúng quy cách, thì cần phải có một bộ công cụ, phần mềm quản lý quá trình biên soạn, hình thành bản thảo điện tử để việc góp ý, chỉnh sửa được nhanh chóng.

Vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng thời gian biên soạn "Bách khoa Toàn thư Việt Nam" chi nên từ 5 - 7 năm, đến năm 2020 sẽ hoàn thành, thay vì thời gian như trong đề án là 12 năm, từ 2013 đến năm 2024.

(Source: http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/)

Đang thực hiện (Work in Progress)

 PGS.TS Lại Văn Hùng
 Thuật ngữ Khoa học tự nhiên và công nghệ
 PGS.TS Đinh Ngọc Vượng
 Biên soạn Từ điển chuyên ngành
 PGS.TS Phạm Hùng Việt
 Biên soạn từ điển
 PGS.TS Hà Quang Năng
 Từ điển thuật ngữ đổi chiều
 PGS.TS Tạ Văn Thông
 Từ điển học, Bách khoa thư học


Đã nghiệm thu ở cấp Bộ
 93-33-06
 PGS.TS Đinh Ngọc Vượng
 Lý luận và phương pháp luận biên soạn bách thư Việt Nam
 CT 09-33-04
 TS. Nguyễn Thị Thanh Nga
 Nghiên cứu về những vấn đề lý luận chung về từ điển ngữ văn đơn ngữ, một số vấn đề lý luận về từ điển ngữ văn Việt Nam song ngữ và đa ngữ
 PGS.TS Phạm Hùng Việt
 Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
 PGS.TS Phạm Hùng Việt
 Biên soạn từ điển
 PGS.TS Phạm Hùng Việt
 Biên soạn từ điển
 CT 09-33-01
 PGS.TS Phạm Hùng Việt
 Lí luận và phương pháp luận biên soạn từ điển và bách khoa thư
 CT07
 GS.TSKH Lý Toàn Thắng
 Hoàn thiện công việc sửa chữa, hoàn chỉnh nâng cao chất lượng bản thảo 03 tập II, II, IV của Đại từ điển Việt - Nga
 B08
 GS.TSKH Lý Toàn Thắng
 Chọn lựa xây dựng bảng từ khoảng 10.000 đầu mục từ bằng tiếng Việt từ các sách báo chuyên ngành và phối hợp với các phía bạn chuyển dịch sang tiếng Lào
 09-33-07
 PGS.TS Phạm Văn Tình
 Lí luận và phương pháp luận của Từ điển học trong việc nghiên cứu và biên soạn Bách khoa thư ở thế giới và Việt Nam
 CT 09 - 33 - 05
 PGS.TS Lại Văn Hùng
 Nghiên cứu về những vấn đề chung về lý thuyết của từ điển học, phương pháp biên soạn các loại hình từ điển ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với công tác nghiên cứu, biên soạn từ điển hiện nay.

Đã nghiệm thu ở cấp Viện
 Ths. Quách Thị Gấm
 Thuật ngữ một số ngành khoa học xã hội
 Ths.Nguyễn Như Trang
 Mục từ thuộc các chuyên ngành Khoa học tự nhiên trong bộ Từ điển Bách khoa Việt Nam 4 tập
 CN Nguyễn Thị Minh Loan
 Phong trào Cần Vương ở Việt Nam
 Ths.Từ Thu Hằng
 sông hồ Việt Nam
 TS.Nguyễn Khánh Hà
 Ngôn ngữ học
 CN.Nguyễn Thị Huyền
 Biên soạn từ điển
 PGS.TS Phạm Văn Tình
 Khảo sát kênh hình trong một số TĐBK, BKT
 Ths.Hoàng Thị Nhung
 Biên soạn từ điển
 PGS.TS Phạm Văn Hảo
 Các loại hình sách bách khoa trong lịch sử Việt Nam
 Ths.Nguyễn Thị Thanh Hảo
 Thuật ngữ Phật giáo ở Việt Nam

(Source: http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series

Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này: https://form.jotformeu.com/61101612928347
Xin cám ơn.
Anh Thơ Andres
Globethics Publications | Focus Series
Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese:

Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012) 
Benoît Girardin
ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5

" This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and how. He presents practical cases and o…