May 27, 2018

GT Dịch giả: Phạm Nguyên Trường

How small the World has become!

Thanks to Nobel prize winner, I discovered another like-minded colleague, Blogger and Translator Pham Nguyen Truong. Here is what he said about Svetlana Alexievich:

"Svetlana Alexievich có một tiểu sử thật đặc biệt, có thể nói bà là người công dân lý tưởng của thế giới. Svetlana Aleksandrovna Alexievich (tiếng Bạch Nga: Святлана Аляксандраўна Алексіевіч) sinh ngày 31 tháng 5 năm 1948 ở Ucraine, thuộc Liên Xô cũ. Cha bà là người Bạch Nga, còn mẹ là người Ukraine. Sau này cả gia đình đã chuyển về sinh sống ở Bạch Nga. Từ đầu những năm 2000, bà sống ở Ý, Pháp, Đức, Thụy Điển và từ năm 2013 thì trở về sống ở Minsk (Bạch Nga).

Giọng điệu văn chương của bà gắn bó mật thiết với cuộc đời bà. Chính bà từng nói rằng mình là “cái tai”. Bà nghe, ghi nhớ, ghi chép, tái tạo và sắp đặt lại. Bà biến cái riêng thành tài sản chung của xã hội, bà kể về những điều chưa ai biết, bà nhắc lại những chuyện mà người ta đã quên. Tác phẩm “Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ” - là những câu chuyện về những người phụ nữ ngoài mặt trận, tác phẩm “Những chiếc quan tài thiếc” (Цинковые мальчики) – viết về những chiến sĩ ở Afghanistan, tác phẩm “Thời đại Second-hand” (Время сэконд хэнд) – kể về những năm 1990."

About the Author (in Vietnamese):

Tên thật: Phạm Duy Hiển Sinh: 1951 Tốt nghiệp đại học ở Liên Xô: 1975. Sống và làm việc tại Vũng tàu từ 1985. Bút danh: Phạm Minh Ngọc trên Talawas. Tác phẩm đã xuất bản: 1.Đường về nô lệ - dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nhà xuất bản Tri thức, 2009. 2.Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội - dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nhà xuất bản Tri thức, 2009. 3.Về trí thức Nga, - Tập tiểu luận, dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nhà xuất bản Tri thức, 2009. 4.Tâm lí đám đông và phân tích cai tôi, in trong tác phẩm Tâm lí học đám đông, Nhà xuất bản trí thức, 2009. 5.Lược khảo Adam Smith, dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản trí thức, 2010. 6. Thị trường và đạo đức, dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản tri thức, 2012. 7. Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử 1660-1783, dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nhà xuất bản tri thức, 2012. 8. Catalonia -Tình yêu của tôi, NXB Lao Động, 2013. 9. Chủ nghĩa tự do truyền thống, dịch từ tiếng Anh, NXB TT, 2013. 10. Các mô hình quản lí nhà nước hiện dại, dịch từ tiếng Anh, NXB TT, 2013. 11. Các nhà vô địch ẩn danh của thế kỉ XXI, dịch từ tiếng Anh, NXB TT, 2013. Được giải dịch thuật 2012 của Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh (29/03/2013).


Source: http://phamnguyentruong.blogspot.ch/2015/10/svetlana-alexievitch-giai-nobel-van-hoc.htmlAbout YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us