Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2016

Vietnamese Essay: Teaching History in pre-1975 South Vietnam

(Source: http://daihocsuphamsaigon.org/index.php/bienkhao/153-phamcaoduong/2960-lientuclichsu)

Mười năm (2006-2016) suy nghĩ và viết lại: Liên tục lịch sử, một đặc tính cơ bản của nền giáo dục miền Nam VN trước năm 1975 Gs Phạm Cao Dương
Trước khi vào đề:

Bài này khởi sự được viết và được phổ biến năm 2006. Tôi viết vì sự thôi thúc của bạn bè trước tình trạng phải nói là vô cùng tệ hại của nền giáo dục ở trong nước, phản ảnh qua các cơ quan truyền thông ở cả trong nước lẫn hải ngoại, nhất là các đài BBC của Anh hay RFI của Pháp. Hai đài sau này mỗi độ tháng 5 hay tháng 6 dương lịch là tường thuật kể như hàng ngày với cảnh thê thảm khó tưởng tượng của các trường thi sau mỗi buổi thi và tình trạng đắt đỏ cùng nhu cầu đóng góp đến độ vô lý, vượt khỏi sức chịu dựng nổi cho giới phụ huynh khi gửi các con em của mình đến trường. Mọi người muốn tôi nhắc lại nền giáo dục của nước nhà thời xưa, đặc biệt là thời Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay là năm 2016. Thấm thoát đã mười năm. Thời gian trôi qua thật …