Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2016

GT Audio: 25 audio nhận định và chúc Tết Bính Thân 2016

25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016
Nội dung các bài phát biểu (text) và AUDIO lưu trữ tại http://freevietnews.com/audio Kính nhờ quý vị quý bạn tiếp tay phổ biến tâm tư  đồng bào hải ngoại ưu ái gởi đồng bào quốc nội,  gởi qua Emails, Paltalk, FaceBook, Yahoo/GmailGroups, Radio, Website, Blogs… 
1. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ 

(Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo, Chính thống giáo)
"Chúng ta hãy cầu nguyệncho Đất Nước Việt Nam"
(quý vị bấm nghe audio)
http://freevietnews.com/audio/HoiDongLienTon_ChucTet2016.mp3
2. Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, Úc
Giám mục Phụ Tá Melbourne, Austrialia 
"Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi"
(quý vị bấm nghe audio) http://freevietnews.com/audio/GmVincentNguyenVanLong_ChucTet2016.mp3
3. Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Úc
Cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Liên Bang Úc
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại T/Bang Queensland, Úc
Chủ tịch Ủy Ban Chống Bắc Thuộc"Không thể chần chờ thêm nữa"
(quý…