Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2018

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series

Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này: https://form.jotformeu.com/61101612928347
Xin cám ơn.
Anh Thơ Andres
Globethics Publications | Focus Series
Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese:

Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012) 
Benoît Girardin
ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5

" This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and how. He presents practical cases and o…

GT Bibliography of Books in French on Mondialisation (globalisation in English)

Mondialisation: a bibliography of Books in French compiled by Arianne Hartsell, Indiana University, Bloomington (2006)

to download pdf under this link:
http://docplayer.fr/21759959-Mondialisation-a-bibliography-of-books-in-french-compiled-by-arianne-hartsell.html

Bibliography_Mondialisation.pdf


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.

WARNING: GOOGLE MAY USE SOME COOKIES, ANALYTICS AND ADSENSE ON THIS BLOG, BUT AS BLOGGER, WE DO NOT USE ANY COOKIES OURSELVES.
Here is a short list of books I read between 2009-2010
Author's Biographies Smith, Adam, encyclopedia article about the author <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Adam+Smith>Austen, Jane, Pride and Prejudice, on SparkNotes <http://www.sparknotes.com/lit/pride/>Henry Maine, encyclopedia article about the author<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Henry+Maine>Karl Marx, encyclopedia article about the author Karl Marx<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Karl+Marx>Durkheim: encyclopedia article about the author<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Durkheim>Max Weber, encyclopedia article about the author <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Max+Weber>


Books on History-Biography Bartholomew-feis, Dixee R, The Oss and Ho Chi Minh: Unexpected Allies in the War Against Japan. University Press of Kansas, 2009. Berman, Larry. Perfect Spy: The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter and Vietnamese Communist …

GT sách: 50 cuốn sách về cuộc chiến tranh Vietnam - Books about Vietnam War

Fifty Books about the Vietnam War

------------------------------------------------------------------------

      Below are listed fifty books which comprise a recommended reading
      list on the Vietnam Wars. These books where chosen by polling a
      select group of newsgroup readers representing academics, veterans
      and anti-war. An attempt has been made to give the listing both
      variety and depth. All entries where selected by multiple
      respondents. The top fifteen recommendations are designated by the
      word *CORE* after the bibliographic listing, and these may be
      considered a "short list". Respondents were asked to give
      preference to books in print where possible.

------------------------------------------------------------------------


Adams, Sam, introduction by Col. David Hackworth.  War of
     Numbers: An Intelligence Memoir.  South Royalton, VT:
     Steerforth Press, 1994.  *CORE*
Anderegg, Michael, ed.  Inventing Vietnam: Th…

GT sách tham khảo về ASEAN - Vietnamese studies on ASEAN

Vietnamese studies on ASEAN Hiến chương ASEAN và Cộng đồng ASEAN
Tác giả: Nguyễn Hùng Sơn, Luận Thùy Dương, Khổng Thị Bình, Hà Anh Tuấn
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
Số trang: 351 trang
Phụ lục A- Hiến chương ASEAN
Phụ lục B- Tuyên bố Hòa hợp ASEAN-II
https://www.dav.edu.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/cac-an-pham-khac/94-an-pham-moi/526-150-cau-hoi-va-dap-ve-asean-hien-chuong-asean-va-cong-dong-asean.html
https://www.dav.edu.vn/images/thong-tin-tu-lieu/an-pham-khac/an-pham-moi/526/BiaASEAN.jpg

Đường lối Chính sách Đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới
https://www.dav.edu.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/cac-an-pham-khac/94-an-pham-moi/518-duong-loi-chinh-sach-doi-ngoai-viet-nam-trong-giai-doan-moi.html
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Số trang: 367 trang
https://www.dav.edu.vn/images/thong-tin-tu-lieu/an-pham-khac/an-pham-moi/518/Duong%20loi%20CSDN%20VN%20trong%20giai%20doan%20moi.jpg

Kỷ yếu hội thảo ASEAN-EU lần thứ 3 - Xây dựng cộng đồng, quan hệ song phương / Ha…

GT dự án dịch sách về đạo đức trong giáo dục

GT dự án dịch sách về đạo đức trong giáo dục, sức khỏe, thay đổi khí hậu và thế giới ảoOriginal Title: Globalisation of Concern II: Essays on Education, Health, Climate Change and Cyberspace (2012), TG Aidan G. Msafiri, ISBN 978-2-940428-46-5, http://Globethics.net/ Focus No. 8, Publisher: http://Globethics.net/

Chào các bạn,

Tôi là Anh Thơ, Giáo sư giảng dạy Marketing và Communication, hiện đang hoàn tất chương trình tiến sĩ tại Đại học Paris-Est University tại Pháp, và là sáng lập viên của http://YourVietbooks.com/ với sứ mệnh giới thiệu sách về Việt Nam cho thế giới bên ngoài, và giới thiệu sách nước ngoài đến với người Việt qua một số sách được chọn lọc với mục đích đào tạo và giáo dục.

Chúng tôi đã bắt đầu dịch cuốn sách đầu tiên về giáo dục, với sự tham gia của các dịch giả học viên từ Việt Nam.

Cuốn sách tiếng Anh có tựa đề là "Essays on Education, Health, Climate Change and Cyberspace" ISBN 978-2-940428-46-5 (online version) do Giáo sư và Mục sư Triết và Đạo dức học Dr …

The 7 Greatest Chinese Philosophers - 7 đại triết gia Trung Quốc đời Chu - Tần

Trích lời tựa:


Ông Giám Đốc Cơ Sở Xuất Bản và Phát Hành Đại Nam California có ngỏ ý với tôi, muốn được xuất bản những tác phẩm thuộc các lãnh vực văn học, lịch sử và triết học Trung Hoa mà trước cũng như sau năm 1975, ít có ai dịch và soạn...

Được lời khuyến khích của nhà xuất bản, tôi bắt tay ngay vào việc biên soạn "Bảy đại triết gia Trung Quốc đời Chu Tần". với mục đích giới thiệu tổng quát, bảy vị thánh hiền cổ xưa là: Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Tuân Tử, Mặc Tử và Hàn Phi Tử, tiêu biểu cho triết học Trung Hoa truyền thống, có ảnh hưởng vô cùng lớn lao đến nền văn hóa và đời sống văn minh của quốc gia, dân tộc Trung Hoa.

Đã là giới thiệu tổng quát, thì chỉ điểm qua thân thế, sự nghiệp và luận thuyết chính yếu của các nhân vật đó, trong khuôn khổ giới hạn thôi. Nếu muốn đi sâu vào các luận đề học thuyết tương quan, thì cần phải nghiên cứu thêm nhiều tác phẩm của các triết gia đó, cùng những bài bình luận của các học giả đời nay.

Để độc giả khỏi phải…

The 7 Greatest Chinese Philosophers: Lao Tzu (570 B.C - ?)

Original Title in VietnameseBy Author: Ngô Quân
Publisher: California
Source: maxreading.com
Lão Tử
1. Sơ Yếu Cuộc Đời

Lão Tử họ Lý, tên Nhĩ, tự Bá Dương, người Khổ huyện, nước Sở, sinh vào đầu năm Chu Linh Vương, khoảng 570 tr. CN tuy cùng thời với Khổng Tử, nhưng lớn hơn mười chín tuổi. Một việc mà người đời sau hay nhắc tới, là có lần Khổng Tử thỉnh giáo cùng Lão Tử. Cứ theo sách cổ ghi lại, thì nội dung cuộc hội đàm đó như sau (dịch theo ý chính cổ văn Hán):

Khổng Tử thưa: "Khâu tôi nghiên soạn Lục kinh: Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch và Xuân Thu. Tự coi đó là văn hiến lâu đời, biết đâu lại là đồ cũ. Đến với những bảy mươi hai vì vua, tham luận về đạo lý của tiên vương, giới bày về thành quả của đương triều, song chẳng được vị nào áp dụng cả. Đáng tiếc thay, sao người ta khó khuyên bảo thế, đạo lý khó sáng tỏ thế”

Lão Tử đáp: "(Bởi vì) những gì mà Ngài đưa ra trình bày, xương cốt của những người đó đã mục nát lâu rồi, chỉ còn lời nói ghi lại thôi. Cũng may là Ngài chư…

The 7 Greatest Chinese Philosophers : Mencius (372 -289 BC)

Original Title in Vietnamese
By Author: Ngô Quân
Publisher: California
Source: maxreading.com


Mạnh Tử (372 – 289 trước Công Nguyên)

1. Sơ Yếu Cuộc Đời


Mạnh Tử họ Mạnh tên Kha, tự Tử Dư, sanh vào năm thứ tư Chu liệt Vương, 372 tr. CN. Sau 107 năm, tính từ khi Khổng Tử qua đời. Người ta được biết về thân thế của Mạnh Tử, có phần ít hơn Khổng Tử, nhất là chẳng ai được rõ đời sống thời thơ ấu của Người ra sao. Tục truyền về truyện "Mạnh mẫu (mẹ thân sanh Mạnh Tử) tam thiên". (Để chọn láng giềng tốt cho Mạnh Tử, bà mẹ đã phải dời chỗ ở những ba lần), theo kết quả khảo cứu, thì chẳng có sự thật đó.

Mạnh Tử vốn là hậu duệ của Mạnh Tôn, thuộc dòng dõi Lỗ công, vì đã di cư sang xứ Châu (nước nhỏ phụ thuộc vào Lỗ), nên coi như là người Châu. Mạnh Tử theo học thầy Tử Tư từ thuở trẻ (Tử Tư là cháu nội của Khổng Tử), bình sinh lấy việc tuyên dương đạo Khổng làm chí hướng, cho nên đến thời trung niên, cũng như Khổng Tử đời trước, chu du qua nhiều nước như Tống, Tuyết, Tề, Nguỵ, Lỗ…

The 7 Greatest Chinese Philosophers - Trang Tử

Original Title in Vietnamese
By Author: Ngô Quân
Publisher: California
Source: maxreading.com
Trang Tử
1. Sơ Yếu Cuộc Đời

Trang Tử tên Chu, người nước Tống gần như cùng thời với Mạnh Tử, nhưng vì là một "ẩn giả", cho nên đời sau chẳng được rõ làm về thân thế cùng đời tư của Trang Tử. Tuy nhiên, trong giới trí thức Trung Quốc, xưa cũng như nay, ít có ai lại chẳng biết đến Trang Tử, bởi Người đã có trước tác để lại trên trăm ngàn lời, trong đó có rất nhiều truyện ngụ ngôn, liên quan tới đời sống bản thân của Trang Tử. Dù cho những truyện đó có thật hay giả tạo, cũng đã dựng lên một hình bóng Trang Tử sống động trong lòng người, lưu truyền trên lịch sử Trung Quốc hơn hai ngàn năm nay. Thật ra phần đông người Trung Hoa vẫn chưa rõ lắm về triết lý nhân sinh của Trang Tử, nhưng ai nấy đều thích nghe truyện Trang Tử. Từ đó, người ta cũng đã hiểu được phần nào, Trang Tử là một con người ra sao.

The 7 Greatest Chinese Philosophers - Mặc Tử (479 – 381 BC)

Original Title in Vietnamese
By Author: Ngô Quân
Publisher: California
Source: maxreading.com


Mặc Tử (khoảng 479 – 381 trước Công Nguyên)

1. Sơ Yếu Cuộc Đời


Mặc Tử tên Địch, người nước Lỗ. Cho đến nay, vẫn chưa xác định được năm sanh và năm mất, chỉ biết khoảng chừng vào thời sau Khổng Tử, trước Mạnh Tử. Ban đầu có theo học đạo Nho, nhưng về sau cho rằng, "Nhân nghĩa" của nhà Nho gần như lẩm cẩm, "Lễ nhạc" của nhà Nho quá ư phiền toái, nên tự khởi xướng ra học thuyết mới, nặng về công lợi và giá trì thực dụng.

Mặc Tử là một nhân vật cực lực phản đối chiến tranh, đã từng du hành qua các nước Tề, Vệ, Tống, Ngụy, Việt và Sở, đến đâu cung tuyên truyền thuyết "Phi công". Có lần Tề sắp ra quân đánh Lỗ, Mặc Tử tức tốc sang gặp thẳng tướng Tề là Hạn Ngưu, nhắc lại sự tích Ngô đánh Việt, hạ Sở, phá Tề đều đắc thắng cả, song kết cuộc là quốc phá gia vong, Ngô vương Phù Sai chết thảm, rồi kết luận rằng: Tề mà đánh Lỗ là một hành động sai lầm to". Tiếp t…

The 7 Greatest Chinese Philosophers : Confucius (551-479)

Original Title in Vietnamese: Khổng Tử
By Author: Ngô Quân
Publisher: Dai Nam California
Source: maxreading.com 

Khổng Tử (551 – 479 trước Công Nguyên)

1. Sơ Yếu Cuộc Đời

Khổng Tử họ Khổng tên Khâu, tự Trọng Ni nguyên quán ở Làng Xương Bình, nước Lỗ đời Chu. Nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Cha tên Hột, là một lực sĩ trứ danh đương thời. Có lần nước Tề tiến công nước Lỗ, quân Lỗ bị vây. Vào đêm, Khổng Hột chỉ huy 300 dũng sĩ phá được vòng vây, cứu thoát quan Đại Phu là Tạng Hột. Sau đó, cưới bà Nhan Thị, thân sinh Khổng Tử.
Cha là một chiến sĩ anh dũng, nhưng chẳng may mất sớm vào năm Khổng Tử mới lên ba tuổi. Kế đó chẳng bao lâu, mẹ lại qua đời, Khổng Tử trở thành đứa con mồ côi, trong một gia đình nghèo khổ, nhưng rất hiếu học, năm ba mươi tuổi đã là một nhà học vấn nổi tiếng. Năm đó, Khổng Tử bắt đầu nhận dậy học trò, là người đầu tiên mở trường tư thục vào thời phong kiến, vốn chỉ con em vua quan, hàng quý tộc mới có dịp học hỏi từ chương.

The 7 Greatest Chinese Philosophers - Tuân Tử (298 – 238 BC)

Original Title in Vietnamese
By Author: Ngô Quân
Publisher: California
Source: maxreading.com

Tuân Tử (298 – 238 trước Công Nguyên)

 1. Sơ Yếu Cuộc Đời
Tuân Tử tên Huống , tự Khanh, cũng tự Tôn Khanh. Đời Hán đặt tên sách của Tuân Tử là "Tôn Khanh Tử", sang thời Đường mới đổi lại xưng hô "Tuân Tử". Tuân Tử người nước Triệu, sanh vào năm nào không được rõ, chỉ biết "Niên giám Tuân Tử", bắt đầu ghi chép sự tích của Người từ năm Triệu Huệ Văn Vương nguyên niên, tức 298 tr. KN. TL và mất vào năm thứ 25 Sở Khảo Liệt Vương, tức 238 tr. CN. Đại để là, trước 40 tuổi, Tuân Tử chuyên tâm về việc trau dồi học vấn, khoảng trước sau 50 tuổi đi du hành qua các nước, từ 60 tuổi trở đi, những năm đầu làm huyện lệnh Lan Lăng của nước Sở, những năm sau thì mở lớp dạy học, y như Khổng Tử, Mạnh Tử thuở trước. Đúng vào năm 50 tuổi, Tuân Tử đến nước Tề. Tuy được người Tề hết sức kính nể, đã trước sau ba lần cử làm "Tế tửu , một danh hiệu vinh dự trong buổi "quố…

The 7 Greatest Chinese Philosophers - Hàn Phi Tử (280 – 233 BC)

Original Title in Vietnamese
By Author: Ngô Quân
Publisher: California
Source: maxreading.com


Hàn Phi Tử (280 – 233 trước Công Nguyên)

1. Sơ Yếu Cuộc Đời


Hàn Phi, phỏng chừng sinh vào năm 280 trước CN. vốn thuộc dòng dõi quý tộc nước Hàn, tuy có theo hợc đạo Nho dưới môn Tuân Tử cùng Lý Tư, nhưng lại có tư tưởng khác biệt với thầy. Tuân Tử chú trọng về việc giáo hóa Lễ Nghĩa, còn Hàn Phi cùng Lý Tư thì nặng về pháp chế và quyền thuật, đi theo con đường hoàn toàn trái ngược với đạo Nho. Hàn Phi từng bảo: "Ngô ái ngô sư, ngô bưu ái chân lý". (Ta mến thầy ta, nhưng ta càng chuộng chân lý hơn). Hàn Phi viết rất nhiều sách, và đã nhiều lần dâng kiến nghị lên vua Hàn, nhưng chẳng được trọng dụng. Khi tác phẩm của Hàn Phi truyền sang nước Tần, lúc vua Tần đọc tới hai thiên "Cô phẩn" và "Ngũ xuẩn", thấy rất hạp với ý tưởng của mình, đã thán phục rằng: "Chao ôi, nếu trẫm mà có duyên gặp được người này, thì có chết cũng chẳng còn ân hận ".