Aug 31, 2018

GT dự án dịch sách về đạo đức trong giáo dục

GT dự án dịch sách về đạo đức trong giáo dục, sức khỏe, thay đổi khí hậu và thế giới ảo

Original Title: Globalisation of Concern II: Essays on Education, Health, Climate Change and Cyberspace (2012), TG Aidan G. Msafiri, ISBN 978-2-940428-46-5, http://Globethics.net/ Focus No. 8, Publisher: http://Globethics.net/

Chào các bạn,

Tôi là Anh Thơ, Giáo sư giảng dạy Marketing và Communication, hiện đang hoàn tất chương trình tiến sĩ tại Đại học Paris-Est University tại Pháp, và là sáng lập viên của http://YourVietbooks.com/ với sứ mệnh giới thiệu sách về Việt Nam cho thế giới bên ngoài, và giới thiệu sách nước ngoài đến với người Việt qua một số sách được chọn lọc với mục đích đào tạo và giáo dục.

Chúng tôi đã bắt đầu dịch cuốn sách đầu tiên về giáo dục, với sự tham gia của các dịch giả học viên từ Việt Nam.

Cuốn sách tiếng Anh có tựa đề là "Essays on Education, Health, Climate Change and Cyberspace" ISBN 978-2-940428-46-5 (online version) do Giáo sư và Mục sư Triết và Đạo dức học Dr Aidan G Msafiri, trường Đại học Tanzania và là thành viên của ban giám đốc điều hành Globethics.net Foundation, một tổ chức quốc tế đóng tại Geneva có sứ mệnh khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản.

Hy vọng việc dịch sách sẽ là một công cụ để hòa hợp và hòa giải các dân tộc trên thế giới xóa bỏ hận thù và tìm cái thiện để cùng vươn lên.

Các bạn cố gắng nhé.

Anh Thơ AndresAbout YourVietbooks.com YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us