Skip to main content

GT sách tham khảo về ASEAN - Vietnamese studies on ASEAN


Vietnamese studies on ASEAN

Hiến chương ASEAN và Cộng đồng ASEAN
Tác giả: Nguyễn Hùng Sơn, Luận Thùy Dương, Khổng Thị Bình, Hà Anh Tuấn
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
Số trang: 351 trang
Phụ lục A- Hiến chương ASEAN
Phụ lục B- Tuyên bố Hòa hợp ASEAN-II
https://www.dav.edu.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/cac-an-pham-khac/94-an-pham-moi/526-150-cau-hoi-va-dap-ve-asean-hien-chuong-asean-va-cong-dong-asean.html
https://www.dav.edu.vn/images/thong-tin-tu-lieu/an-pham-khac/an-pham-moi/526/BiaASEAN.jpg

Đường lối Chính sách Đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới
https://www.dav.edu.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/cac-an-pham-khac/94-an-pham-moi/518-duong-loi-chinh-sach-doi-ngoai-viet-nam-trong-giai-doan-moi.html
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Số trang: 367 trang
https://www.dav.edu.vn/images/thong-tin-tu-lieu/an-pham-khac/an-pham-moi/518/Duong%20loi%20CSDN%20VN%20trong%20giai%20doan%20moi.jpg

Kỷ yếu hội thảo ASEAN-EU lần thứ 3 - Xây dựng cộng đồng, quan hệ song phương / Hai khu vực và ngoại giao kinh tế
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
Số trang: 448
Do Học viện Ngoại giao, Viện nghiên cứu châu Âu Đại học Tự do Bruelles,
Phái đoàn Đại diện Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 9-10 tháng 12 năm 2010 với sự hỗ trợ của các Đại sứ quán Hung-ga-ri, Tây Ban Nha và Bỉ tại Việt Nam
https://www.dav.edu.vn/images/thong-tin-tu-lieu/an-pham-khac/an-pham-moi/523/BiaHTAEWeb.jpg

(Source: http://www.dav.edu.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/tap-chi-ncqt/cac-so-da-xuat-ban/nam-1996.html)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.

WARNING: GOOGLE MAY USE SOME COOKIES, ANALYTICS AND ADSENSE ON THIS BLOG, BUT AS BLOGGER, WE DO NOT USE ANY COOKIES OURSELVES.

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Radio Saigon

Hi All,

I just discover this radio station, broadcasting from Houston in Vietnamese. Here are some highlights of their news.

Radio Saigon is a broadcasting center that distributes programs to multiple stations in the Vietnamese community including Houston, Dallas, Northern California, and Southern California.
RSH 900AM KREH, the first station of Radio Saigon, is the leading Vietnamese radio station in Houston, TX since 1999. Radio Saigon provides original and informative programs covering issues on all aspects of life; diverse daily and weekend hosts; guest experts and celebrities appealing to all age groups; veteran journalists with established reputation; and traditional values combined with modern vision. News and Information Good morning, Houston!SportsFinanceScienceMedicineEntertainment Headline NewsTraffic & WeatherTalk Shows Youth TalkLaw & LifeHeath & LifeUs WOMENVoters' ForumThe Car & YouBusiness ForumPolitics and YouLove and FamilyHome ImprovementSafety & th…