Skip to main content

Here is a short list of books I read between 2009-2010

Author's Biographies
 • Smith, Adam, encyclopedia article about the author 
 • <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Adam+Smith>
 • Austen, Jane, Pride and Prejudice, on SparkNotes <http://www.sparknotes.com/lit/pride/>
 • Henry Maine, encyclopedia article about the author
 • <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Henry+Maine>
 • Karl Marx, encyclopedia article about the author Karl Marx
 • <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Karl+Marx>
 • Durkheim: encyclopedia article about the author
 • < http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Durkheim>
 • Max Weber, encyclopedia article about the author
 •  <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Max+Weber>Books on History-Biography
 • Bartholomew-feis, Dixee R, The Oss and Ho Chi Minh: Unexpected Allies in the War Against Japan. University Press of Kansas, 2009. 
 • Berman, Larry. Perfect Spy: The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter and Vietnamese Communist Agent. Reprint. Harper Paperbacks, 2008. 
 • Bhutto, Benazir. Daughter of the East: An Autobiography. Simon & Schuster UK, 2008. 
 • Ferro, Marc. Le Livre Noir Du Colonialisme. Robert Laffont, 2003 
 • Grey, Anthony. Saigon: 1945-1975 v. 2. Tagman Press, an Imprint of Tagman Worldwide Ltd., 2005.
 • McNamara, Robert S. In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam. Vintage, 1996. 
 • Wells, H.G. A Short History of the World, Bartleby, 1922. <http://www.bartleby.com/86/>Book for law studies (in English)
 • Lieberman, David, Legal Studies 103: Theories of Law and Society
 • Lieberman, David, on Berkeley Law  <http://www.law.berkeley.edu/723.htm><http://deimos3.apple.com/WebObjects/Core.woa/Browse/berkeley.edu.1623227705>
 • Law History War Conference Program <http://www.law.unlv.edu/pdf/Law_History_War_Conference_Program.pdf>
 • Dhammapada, Insight Meditation Centre <http://www.insightmeditationcenter.org/imc-dhammapada.html>
 • Contract Law, An Introduction. Expert Law, Library <http://www.expertlaw.com/library/business/contract_law.html>
 • Oxford University Press Online Resource Centre <http://www.oup.com/uk/orc/terms/>
 • Paralegal Gateway: Resumes <http://www.paralegalgateway.com/resume.html>
 • UC Berkeley Law with David Lieberman <http://www.law.berkeley.edu/723.htm>


Book for law studies (in French)

 • Braudo, Serge, Dictionnaire juridique <http://www.dictionnaire-juridique.com/>
 • Maison du Droit, Maison du Droit_Catalogue des ouvrages 2009.pdf
 • Dictionnaire juridique <http://www.dictionnaire-juridique.com/>
 • Université de Genève, publication droit_unige_RSDIE2000-2001.pdf
 • WordReference Forum, Termes Juridiques / Law, Legal Terms <http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=19724>
 • Thèses de droit en ligne <http://www.droitenligne.com/recherch/theses.htm>
 • Vocabulaire anglais des affaires: Business English Glossary <http://www.e-anglais.com/ressources/glossary.html>
 • Maison du Droit au Vietnam, Catalogue des ouvrages.
In Vietnamese

 • SachHay.com, Một trăm năm Đông Kinh nghĩa thục, Chung tay lan tỏa tri thức <http://www.sachhay.com/book/20080403562/mot-tram-nam-dong-kinh-nghia-thuc.aspx>
 • vnthuquan.net, Chiến tranh Đông dương 3 <http://vnthuquan.net/truyen/truyentext.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n1n1n4n31n343tq83a3q3m3237nvn>
 • Viet-studies, Nguyễn Khải, Đi tìm cái tôi đã mất <http://www.viet-studies.info/NguyenKhai_DiTimCaiToiDaMat.htm>
 • vnthuquan.net, Người Mỹ và chiến tranh Việt Nam(trích), Phần <http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqntn0n4n31n343tq83a3q3m3237nvn>
 • thuvien-ebook.com, Tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê <http://www.thuvien-ebook.com/forums/forumdisplay.php?f=168>
 • tapchithoidai.org, Trần Văn Thọ, Trung Quốc và Nhật Bản trong trật tự mới ở Á Châu <http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai12/200712_TVTho.htm>
 • todiep.com, Truyện Lịch Sử <http://www.todiep.com/truyen-lich-su.htm>
 • Tuoitre.com.vn, Điệp viên hoàn hảo: Nhà tình báo và người bạn <http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=221233&ChannelID=89>
 • vnthuquan.net, Văn Hoá Sử Nhật Bản <http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvntnqnmn31n343tq83a3q3m3237nvn>.
 • vnthuquan.net, Yamamoto, Con Rồng Thái Bình Dương <http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvnqntnqn31n343tq83a3q3m3237nvn>.About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.

WARNING: GOOGLE MAY USE SOME COOKIES, ANALYTICS AND ADSENSE ON THIS BLOG, BUT AS BLOGGER, WE DO NOT USE ANY COOKIES OURSELVES.

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …