Jul 16, 2011

Books on World Culture in Vietnamese - My Personal Listing

Books on World Culture in Vietnamese - My Personal Listing
Ai Cập Huyền Bí - Paul Bruton
Ba Phút Sự Thật - Phùng Quán
Bảy Kỳ Quan Thế Giới Cổ Đại
Bí Ẩn Xung Quanh Chuyện Ở Sông Tô Lịch
Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ - Sri Yogananda
Các Vùng Văn Hoá Dân Tộc Việt
Đông Phương Huyền Bí - Paul Brunton
Hoàng Thành Thăng Long - Giá Trị Lịch Sử Văn Hoá Việt
Kể Chuyện Đất Nước - Nguyễn Khắc Viện
Một Trăm Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam
Tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê
Thánh Địa Mỹ Sơn
Truyền Thuyết Việt Nam (2 Tập)
Văn Hóa Sử Nhật Bản - GS. Ienaga Saburou (Lê Ngọc Thảo dịch)
YouTube - documentary Pham Xuan An

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com