Jul 7, 2011

Trung tâm Biên Phiên dịch Việt-Pháp (C.F.I.T)

Trung tâm Biên Phiên dịch Việt-Pháp (C.F.I.T) là một dự án hợp tác song phương giữa Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, được thành lập từ năm 1995 với chức năng đào tạo các phiên dịch hội nghị và biên dịch chuyên nghiệp. Dự án bắt đầu được triển khai từ năm 1992 với việc ký kết thoả thuận đầu tiên cho phép những giáo viên đầu tiên của Trung tâm được đi đào tạo tại Trường Biên Phiên dịch cao cấp Paris (ESIT) - một trong ba bên đối tác đã tham gia ký kết thỏa thuận và có những đóng góp tích cực trong công tác đào tạo đội ngũ giáo viên, soạn thảo nội dung chương trình giảng dạy và chuyển giao kinh nghiệm đào tạo…

C.F.I.T không phải là một trường giảng dạy ngoại ngữ. Các sinh viên muốn theo học tại đây phải có một nền tảng vững chắc về tiếng Pháp và tiếng Việt.

C.F.I.T đào tạo hai chuyên ngành : Phiên dịch và Biên dịch
Chuyên ngành Phiên dịch đào tạo các phiên dịch tiếp xúc (dịch đuổi) và phiên dịch hội nghị (dịch đuổi và dịch ca-bin) có đủ khả năng làm việc tại các tổ chức quốc tế hoặc tổ chức Pháp ngữ, đảm nhiệm công tác phiên dịch cho các hội thảo và hội nghị quốc tế về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật cũng như trong các buổi tiếp xúc ngoại giao và thương mại song phương.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này được cấp Bằng Phiên dịch hội nghị (DESIC) - một chứng chỉ bảo đảm khả năng hành nghề phiên dịch hội nghị cho học viên được cấp bằng.

Chuyên ngành Biên dịch đào tạo các biên dịch chuyên nghiệp. Sinh viên chuyên ngành biên dịch được trang bị những kiến thức đa dạng về chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật, tài chính, khoa học, kỹ thuật..., và một phương pháp làm việc khoa học giúp các học viên có đủ khả năng biên dịch tài liệu về mọi lĩnh vực trên cơ sở biết vận dụng các phương tiện vốn có của người biên dịch chuyên nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này được cấp Bằng Biên dịch chuyên nghiệp (DEST).

* C.F.I.T trang bị cho các học viên :

- những kỹ năng biên phiên dịch đã được kiểm nghiệm qua thực tế ;

- phương pháp dịch thuật khoa học cho phép các học viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên cơ sở biết vận dụng những phương tiện sẵn có của một biên dịch hay phiên dịch chuyên nghiệp ;
- những kiến thức chung phong phú và khả năng thích ứng cao.

Chương trình đào tạo tại Trung tâm còn tạo cho các học viên có nhiều cơ hội học tập và thực hành nghề dịch (hội thảo về những chủ đề rất đa dạng, cơ hội thực tập, nguồn tài liệu tham khảo phong phú,...).

* Dịch vụ biên dịch và phiên dịch chất lượng cao :
C.F.I.T cũng cung cấp các dịch vụ biên dịch và phiên dịch cho nhiều đối tượng khách hàng với phương châm : "Chất lượng và Uy tín".

* Địa chỉ liên hệ :
TRUNG TÂM BIÊN PHIÊN DỊCH VIỆT-PHÁP
Tầng 4 nhà B - Học viện Ngoại giao
69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (84-4) 835 70 46
(84-4) 834 45 40 máy lẻ (152, 153, 260)
Email :
cfit_iri@mofa.gov.vn
French translation by Anh Tho Andres @YourVietnamExpert.com


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com