Jun 28, 2015

GT Bài Viết: Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học


Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học
[Nhân Đọc Những Bài Viết Về Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh*]
Trần Chung Ngọc
(Trich bai duoi link sau http://sachhiem.net/TCN/TCNkh/TCNkh14.php)

Đến đây chúng ta cần trích dẫn quan niệm của một khoa học gia trở thành một tu sĩ Phật Giáo, Matthieu Ricard, và của một Phật tử cũng là một khoa học gia, Giáo sư Vật Lý Các Thiên Thể (Astrophysicist) Trịnh Xuân Thuận trong cuốn The Quantum and the Lotus, trang 16:

Matthieu Ricard:

Một số nhà khoa học cho rằng công việc của họ hoàn toàn chỉ là tìm hiểu và khám phá, và họ không có trách nhiệm gì về việc sử dụng những phát minh của họ. Một lập trường như vậy chỉ là sự nhận thức sai lầm, chủ tâm mù quáng, hay tệ hơn nữa, hoàn toàn bất lương. Kiến thức đưa tới quyền lực, và quyền lực đòi hỏi một ý niệm về trách nhiệm và một ý tưởng là chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những hành động của chúng ta.

(Some scientists think that their work consists entirely of exploring and discovering, and that they aren’t responsible for the use of their results are put to. Such a position is mere illusion, willful blindness, or, at worst, just plain dishonesty. Knowledge gives power, and power requires a sense of responsibility and an idea that we are accountable for the direct or indirect consequences of our actions.)


Trịnh Xuân Thuận:

Thật không thể tha thứ được cho bất cứ khoa học gia nào biết rõ là mình đang phát triển những dụng cụ giết người và giết người tập thể. Trong cuộc chiến Việt Nam, tôi bị sốc khi biết rằng nhiều khoa học gia Mỹ nổi tiếng, gồm một vài người đã lãnh giải Nobel, là thành viên của “đơn vị Jason” – một ủy ban thành lập bởi Ngũ Giác Đài để cố vấn cho quân đội về sự phát triển những vũ khí. Tôi cảm thấy ghê tởm và kinh sợ những bộ óc thông thái này hàng tháng họp nhau để đưa ra những vũ khí có thể giết người càng nhiều càng hay.

(It is inexcusable for any scientist to work knowingly on the development of instruments of death and mass destruction. During the Vietnam war, I was shocked to hear that several great American scientists, including some Nobel laureates, were members of the “Jason Division” - a committee set up by the Pentagon to advise the military in the development of new weapons. I found it revolting that these great minds would meet each month in order to come up with weapons that would kill a many people as possible.)

Hiển nhiên là Matthieu Ricard cũng như Trịnh Xuân Thuận là những khoa học gia vừa có đầu óc và vừa có một trái tim, trái tim của một con người đúng nghĩa là một con người.

Trong cuốn What Buddhists Believe?, Dr. K. Sri Dhammananda viết một đoạn về Khoa Học Mà Không Có Tôn Giáo(Science Without Religion), trang 275-276, như sau:

Không có những ý tưởng đạo đức, khoa học là một mối đe dọa nguy hiểm cho toàn thể nhân loại..Những viên đạn và trái bom là những món quà của khoa học cho số người nhỏ nhoi nắm quyền lực mà định mệnh của thế giới tùy thuộc vào họ. Trong khi đó thì phần còn lại của nhân loại ở trong cảnh phập phồng lo sợ, không biết lúc nào những vũ khí hạt nhân, những khí độc, những vũ khí giết người – tất cả những hoa trái của sự nghiên cứu khoa học nhằm giết người một cách hữu hiệu – sẽ được sử dụng trên đầu họ...Khoa học mà không có đạo đức chỉ nói lên sự tàn phá: nó trở thành một con quỷ hà khắc mà con người khám phá ra. Và bất hạnh thay, chính cái con quỷ này lại trở thành có quyền năng hơn là con người.
(Without having moral ideals, science poses a danger to all mankind…The bullets and bombs are the gifts of science to the few in power on whom the destiny of the world depends. Meanwhile the rest of mankind waits in anguish and fear, not knowing when the nuclear weapons, the poisonous gases, the deadly arms – all fruits of scientific research designed to kill efficiently – will be used on them…
Science devoid of morality spells only destruction: it becomes the draconian monster man discovered. And unfortunately, this very monster is becoming more powerful than man himself.
)

(Source: http://sachhiem.net/TCN/TCNkh/TCNkh14.php)


* Duong Nguyet Anh biodata extract from Wikipedia

Dương Nguyệt Ánh nhậm chức Giám đốc Khoa học và Kỹ thuật (Director of Science and Technolgy)[2] của chi nhánh Indian Head Division thuộc Trung tâm Vũ khí Hải quân Hoa Kỳ (Naval Surface Warfare Center) tại Maryland, tiểu ban chất nổ với nhiều giải thưởng. Bà từng là người đại diện cho Hoa Kỳ trong lãnh vực chất nổ tại Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bà cũng là tác giả của bom áp nhiệt (thermobaric bomb).
Năm 2005, bà được cử về Bộ Quốc phòng Mỹ làm cố vấn khoa học cho phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ về thông tin và chiến thuật tại Ngũ Giác Đài.
Năm 2008 bà được bổ nhiệm làm Giám đốc An ninh Biên giới và Lãnh hải (Director of the Borders and Maritime Security division) thuộc nha Khoa học và Kỹ thuật (Science and Technology Directorate) của Bộ Nội an Hoa Kỳ (Department of Homeland Security).[3]

Giải thưởng

  • "Dr. Arthur Bisson Award for Naval Technology Achievement" của Bộ Hải quân Hoa Kỳ năm 2000
  • "Award of Excellence for Public Service" bởi U.S. Pan Asian American Chamber of Commerce năm 2004.
  • "Service to America Medal for National Security" (Huy chương phục vụ Quốc gia về an ninh) năm 2007.
  • Phó Bộ Trưởng Nội An Hoa Kỳ vinh danh là Công dân Hoa Kỳ Ngoại hạng năm 2008.

Sinh hoạt trong cộng đồng người Việt hải ngoại

Dương Nguyệt Ánh có lập trường chống Cộng sản rõ rệt và thường phát biểu quan điểm chống đối của bà đối với Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bà từng tham gia trong những sinh hoạt cộng đồng về mặt khoa học, chính trị cũng như giải trí như trong một số chương trình ca nhạc thiện nguyện hoặc của trung tâm Asia.

(Source: https://vi.wikipedia.org)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us